Scandterm Transport Logistic AB

Kårebogatan 10 N.Arendal 41878 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 764 3640 Mail: import/export/account@scandterm.se                                                                 VD: Kurt Nygren

Scandterm Transport Logistic AB

Kårebogatan 10 N.Arendal 41878 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 764 3640 Mail: import/export/account@scandterm.se                                                                 VD: Kurt Nygren

Godsterminal och Hantering

-import , strip-container och bilgods -export, stuff-container och bilgods   -korttid mellanlagring av import och exportgods

Tullhantering

Komplett digitaliserat tull kontor med anslutning till TDS/TIM/TEX datasystem

Transporter

- Biltrafiker - Flygfrakt - Sjöfrakt - PPD Kurir

Marine Warehouse

Specialiserad gods & dokumenthantering av Ships spares och maringodslagringar