Godsterminal Och Hantering

Tullterminal

  • Import, strip-container och bilgods
  • Export, stuff-container och bilgods
  • Korttid mellanlagring av import och exportgods

Godshantering

  • Hantering av dokumentation