Transporter

BILTRAFIK –  Sverige, Norden och Baltikum samt till/från  övriga  EU destinationer.

FLYGFRAKT – transporteras tillsammans med vår partner SEKO Logistics AB

SJÖFRAKT –  förmedlas genom olika sjöagenter/samlastare/ hel containers

PPD (KURIR) – transporteras genom flera aktörer ( TNT, FEDEX, DHL, UPS mfl. )